Điều khoản đặt tour

Swiss Travel and Study LTD.,

Điều khoản đăng ký sử dụng dịch vụ du lịch Swiss Travel & Study Ltd.
Điều khoản chung
Các điều khoản và điều kiện chung quy định các mối quan hệ pháp lý giữa bạn như là một khách hàng (sau đây gọi là khách hàng) và Swiss Travel & Study Ltd.(sau đây gọi là Cty cung cấp dịch vụ du lịch tại Thụy sỹ- Swiss Travel), liên quan đến các thỏa thuận du lịch, dịch vụ khác được cung cấp bởi Swiss Travel. Các điều kiện này cũng ràng buộc pháp lý khi đặt trực tuyến.

1. Khả năng ứng dụng
Các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho đặt trực tiếp với Swiss Travel khi nó bao gồm tất cả các gói du lịch cho người dung. Trong trường hợp khách hàng chỉ đặt tour du lịch cá nhân (ví dụ như một vé đường sắt duy nhất), Swiss Travel chỉ hoạt động như một đại lý cho các dịch vụ của bên thứ ba (công ty đường sắt) và không ký kết hợp đồng đối tác và do đó không chịu trách nhiệm về việc thực hiện chính xác đơn đặt hàng. Trong trường hợp đó các điều khoản và điều kiện chung của các công ty đường sắt, khách sạn, công ty cho thuê xe vvv… được áp dụng.

2. Giao kết hợp đồng
Hợp đồng giữa khách hàng và Swiss Travel được ký kết với sự chấp nhận vô điều kiện khi đặt tour qua fax, internet, điện thoại hoặc thư.

3. Thủ tục đặt tour, giá cả và điều khoản thanh toán
Giá gói thực tế có thể được lấy từ Internet hoặc bảng báo giá từ Swiss Travel. Để cung cấp cho việc đặt tour chúng tôi yêu cầu cung cấp tên đầy đủ (ngày tháng năm sinh của trẻ đi theo), chọn loại khách sạn, hạng vé đường sắt, số chuyến bay đến, địa chỉ nhà đầy đủ, số điện thoại và e-mail hoặc số fax. Chúng tôi sẽ xác nhận đặt tour với đầy đủ chi tiết. Sau khi xác nhận lại thông tin với bạn chúng tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn cùng với các tài liệu đến địa chỉ nhà của bạn hoặc đến nơi ở Thụy Sĩ (tại sân bay hoặc tại khách sạn). Việc thanh toán hóa đơn phải được trả trước, trễ nhất tại thời điểm tài liệu được gửi đến bạn.

4. Điều kiện hủy bỏ
Từ 30 ngày trước khi đến = 10% hóa đơn, tối thiểu CHF 120.00
29-10 ngày trước khi đến = 20% hóa đơn
09-04 ngày trước khi đến = 50% hóa đơn
03 ngày cho đến ngày đến = 90% hóa đơn
02 ngày cho đến ngày đến = 100% hóa đơn

Trong thời gian nhất định như Giáng sinh/năm mới, các điều kiện hủy bỏ đặc biệt trên hóa đơn xác nhận sẽ được áp dụng. Cũng có điều kiện đặc biệt cho các nhóm du lịch.

5. Giá thay đổi / sửa đổi dịch vụ
Thay đổi trước khi hợp đồng chấm dứt:
Chúng tôi có quyền thay đổi lịch trình, dịch vụ và giá cả trước khi nhận tour của bạn. Swiss Travel không chịu trách nhiệm cho những thay đổi phát sinh thông qua một hành động ngoài ý muốn như động đất, hỏa hoạn, bạo lực, chiến tranh, biểu tình… hoặc bất kỳ điều xảy ra làm ảnh hưởng đến sự chăm sóc và quan tâm có thể không được như dự kiến. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn càng sớm càng tốt.

Thay đổi giá sau khi ký kết hợp đồng:

Chúng tôi có quyền trong các trường hợp đặc biệt sau đây để thay đổi giá thỏa thuận:
• Bảng giá thay đổi từ các công ty vận chuyển và khách sạn
• Chi phí thuế, lệ phí thay đổi
• Thuế Nhà nước ví dụ như Thuế GTGT
• Kết thúc thay đổi ngày hội chợ thương mại

Trong trường hợp thay đổi được thực hiện liên quan đến lý do trên, chênh lệch giá sẽ được đề cập trễ nhất là 3 tuần trước khi khởi hành. Trong trường hợp khác là hơn 10% tổng giá gói ban đầu khách hàng có quyền hủy bỏ hợp đồng không tính phí trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo được đưa ra hoặc chấp nhận một gói tour thay thế có giá trị tương đương.

6. Chấm dứt Tour
Hủy bỏ vì lý do của khách hàng:

Swiss Travel có thể hủy bỏ các tour trong trường hợp khách hàng không thực hiện theo đúng như hợp đồng. Trong trường hợp này Swiss Travel sẽ hoàn trả lại phí. Các nhu cầu khác sẽ không được đáp ứng. Lệ phí hủy bỏ là bắt buộc theo quy định tại khoản 4.
Thiên tai, đình công hoặc tình trạng bất ổn dân sự có thể buộc Swiss Travel để hủy bỏ dịch vụ du lịch. Trong trường hợp này Swiss Travel sẽ có quyền thay đổi chương trình tour du lịch có giá trị tương đương.

Hủy bỏ vì lý do khác của Swiss Travel:

Swiss Travel có thể hủy tour vì lý do khác nhau. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng càng sớm nhất. Bạn được hưởng các quyền lợi theo quy định tại khoản 4.

7. Thay đổi chương trình hoặc dịch vụ trong tour du lịch của bạn
Trong trường hợp có sự thay đổi chương trình ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi của bạn, Swiss Travel sẽ bồi thường cho bạn, những nơi thích hợp các dịch vụ liên quan.

8. Sớm hủy bỏ tour du lịch của bạn
Nếu vì lý do bất kỳ khách hàng lựa chọn để sớm kết thúc kỳ nghỉ. Swiss Travel sẽ không chịu trách nhiệm về tổng số tiền tour trọn gói của bạn. Nếu có chúng tôi sẽ hoàn trả lại phí là 20% giá trị hợp đồng.

9. Khiếu nại
Trong trường hợp tour du lịch không đáp ứng các thỏa thuận trong giao kết hợp đồng hoặc khách hàng bị thiệt hại, khách hàng có quyền và có nghĩa vụ thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ (khách sạn, công ty đường sắt v.v..) hoặc Swiss Travel ngay lập tức và yêu cầu khắc phục.
Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Swiss Travel sẽ cố gắng hỗ trợ trong thời gian hợp lý. Như là sự hỗ trợ sẽ không được giải quyết nếu khách hàng không cung cấp bằng văn bản xác nhận thiệt hại hoặc thiệt hại thiếu hoặc không đầy đủ. Nhà cung cấp dịch vụ trong bảng câu hỏi sẽ được đồng ý để cung cấp như là sự chứng thực tuy nhiên không được uỷ quyền phê duyệt bất kỳ nhu cầu cho sự thiệt hại hoặc bồi thường.

Trong một khoảng thời gian hợp lý (48 giờ) không có sự hỗ trợ và gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng có quyền tìm kiếm giúp đỡ cho mình. Chi phí liên quan sẽ được hoàn trả bởi Swiss Travel xem xét các tour du lịch đặt trước “thể loại khách sạn và giao thông vận tải lựa chọn” các dịch vụ cung cấp trong bảng câu hỏi đã được xác nhận bằng văn bản của sự tác hại hoặc thiệt hại và bạn có biên lai của các chi phí này.
Bảng xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ và bồi thường mong muốn của bạn phải được gửi tới Swiss Travel & Study.,Ltd, Trachslau, Thụy Sĩ trong vòng 4 tuần, sau khi đồng ý kết thúc chuyến đi của bạn. Nếu bạn không thể đáp ứng được những điều kiện trên cho tất cả các khiếu nại bồi thường sẽ bị mất.

10. Trách nhiệm
Swiss Travel có trách nhiệm bồi hoàn cho khách hàng về giá trị của các dịch vụ cung cấp theo hợp đồng nhưng không cho bất kỳ chi phí bổ sung, nếu đó không phải là có thể cho các nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp một dịch vụ thay thế thích hợp tại chỗ. Trong trường hợp hợp đồng quốc tế hạn chế trách nhiệm hoặc không đầy đủ trong hợp đồng, Swiss Travel có quyền duy trì áp dụng các điều kiện như thỏa thuận. Hợp đồng quốc tế đó tồn tại chủ yếu trong lĩnh vực giao thông vận tải. Swiss Travel không chịu trách nhiệm cho khách hàng trong việc không thực hiện hợp đồng có thể được bắt nguồn từ những nguyên nhân sau:

• Sơ suất trên là do khách hàng trước hoặc trong quá trình du lịch.
• sơ suất không lường trước hoặc không thể tránh khỏi của bất kỳ bên thứ ba không phải là một bên trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.
• Hành vi của Thiên Chúa hoặc bất kì từ việc bất khả kháng nào đó xảy ra, mặc dù được chăm sóc và quan tâm, có thể không được như dự kiến hoặc đã được cảnh báo bởi Swiss Travel, trung gian hoặc dịch vụ của nhà cung cấp.

Trong trường hợp nêu trên Swiss Travel không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản bồi thường hoặc nguy hại gì. Trong trường hợp thiệt hại cá nhân, tử vong, thương tích hay bệnh tật phát sinh mà không có trong điều khoản hợp đồng của Swiss Travel, công ty sẽ chịu trách nhiệm nếu thiệt hại xảy ra do lỗi của Swiss Travel hoặc các nhà cung cấp dịch vụ. Bất kỳ trách nhiệm nào cũng phải thông qua hợp đồng quốc tế (xem ở trên). Trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng tài sản phát sinh không có trong điều khoản hợp đồng, trách nhiệm của Swiss Travel sẽ được giới hạn một số tiền tối đa bằng hai lần giá tour, trừ khi thiệt hại hoặc mất mát đó là do cố ý hoặc do sơ suất. Tổng số trách nhiệm sẽ đuợc giới hạn thấp hơn giới hạn theo quy định của hợp đồng quốc tế (xem ở trên).

11. Bảo hiểm
Trách nhiệm của những công ty du lịch, giao thông vận tải và hãng hàng đều có giới hạn. Chúng tôi đề nghị các khách hàng sắp xếp mua bảo hiểm thích hợp ví dụ bảo hiểm hành lý, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm bệnh tật và nơi bảo hiểm chi phí khi hồi hương có thể. Việc huỷ bỏ chi phí bảo hiểm thì bắt buộc và có trách nhiệm riêng với giá tour nếu bạn không sở hữu đầy đủ bảo hiểm.

12. Quy định nhập cảnh, thị thực và sức khỏe
Vui lòng liên hệ tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán ở nước bạn. Đó là trách nhiệm của khách hàng về tính hợp lệ của các hồ sơ du lịch bao gồm sự cần thiết về yêu cầu thị thực.
Trong trường hợp bị hủy bỏ do không nhận được hoặc nhận trễ của hồ sơ du lịch, các điều kiện hủy bỏ áp dụng. Du khách cũng chịu trách nhiệm thực hiện theo các hướng dẫn được đưa ra liên quan đến các quy định nhập cảnh, sức khỏe và tiền tệ. Xin vui lòng kiểm tra các quy định càng sớm càng tốt cho dù bạn thực hiện các tài liệu thích hợp. Trong trường hợp nhập cảnh vào một quốc gia đã bị từ chối bởi các nhà chức trách các chi phí của chuyến đi sẽ được hoàn trả là những khách hàng đơn độc. Swiss Travel cũng muốn theo Quyết định này làm cho khách hàng nhận thức được hậu quả pháp lý liên quan đến hàng hóa bất hợp pháp và nhập khẩu khác.

13. Pháp luật hiện hành và các nơi có thẩm quyền.
Trách nhiệm của công ty du lịch, giao thông vận tải và hãng hàng không có giới hạn. Chúng tôi đề nghị các khách hàng sắp xếp phù hợp hồ sơ ví dụ bổ sung hành lý, tai nạn và bảo hiểm bệnh tật và nơi bảo hiểm chi phí hồi hương có thể. Việc huỷ bỏ chi phí bảo hiểm bắt buộc và có trách nhiệm riêng với giá tour nếu bạn không sở hữu đầy đủ bảo hiểm.

Nơi có thẩm là bang Schwyz, Thụy Sĩ.

SWISS TRAVEL & STUDY LTD.,