Album ảnh

SwissTravel

Những người bạn

SwissTravel

Bắc âu - đoàn Sacombank

SwissTravel

Học trượt tuyết

SwissTravel

Thụy sĩ - Đức - Hà Lan